ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, November 7, 2012

ಅನಾಥವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅನಂತವಾಗು!!

***********************************************************************************************
ಬರೆಯುವ ಕೈಗಳಿವೆ 
ಬೆರೆಯುವ ಮನಗಳಿವೆ 
ಮಾಸದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು 
ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ
ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಮನವು
ಹಾತೊರೆಯುತಿದೆ
ಆದರದು ಸೋಮಾರಿತನಕೆ
ಸಿಕ್ಕಿ ಬಳಲುತಿದೆ
ಇದು ಅಂಜಿಕೆಯೋ ?
ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥವೋ ?
ಇದು ಅಸಡ್ಡೆಯೋ ?
ಅನ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದೆಡೆ
ಮನಕೆ ದೊರೆವುದು
ಧೈರ್ಯವೆಂಬ ಸೇನೆಯ ಪಡೆ
ಬದುಕಿಗೆ ಸಿಗುವುದೊಂದು
ಶಿಸ್ತಿನ ನಡೆ !


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment