ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, October 26, 2012

ಜೇನ ಹನಿಗಳು

***********************************************************************************************
ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು 
----------------------
ನಿನ್ನ ಕಂಡ ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಅಂಜಿಕೆಯೆಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರಿಚಯವಾಯ್ತು !!

ಹುಣ್ಣಿಮೆ 
--------
ನಿನ್ನ ಮೊಗದ ಭಾವನೋಟದ ಪರಿಣಾಮ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 
ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿತ್ಯವೂ ಬರುವಂತಾಯ್ತು !!

ಪ್ರೇಮಕಿರೀಟ
---------------
ನಿನ್ನ ಕೋಮಲವಾದ ತಲೆಗೂದಲನು ಹೆಣೆದು 
ನಿನ್ನ ಅಂದಕೆ ಕಿರೀಟವ ತೊಡಿಸುವಾಸೆ !!

ಹುಡುಗಾಟ
------------
ನಿನ್ನಯ ಮುದ್ದಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಯೊಡನೆ 
ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಡುತ ನಿನ್ನ ಕುಡಿನೋಟವ ಕಾಣುವಾಸೆ !!

 ಕೀಟಲೆ 
---------
ನಿನ್ನ ಪೀಡಿಸುತ ನಿನ್ನಯ ಮೊಗದಲ್ಲಿನ ಸಿಡುಕು 
ನೋಟಕೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಹಿಡಿದು ಅಣಕಿಸುವಾಸೆ !!

ಪೂಜಾರಿ 
---------
ನಿತ್ಯವೂ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು 
ಅದೇಕೋ ನಿನ್ನನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪೂಜಾರಿಯಾದೆ !!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment