ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, January 10, 2016

ಜ್ಞಾನೋದಯ! (Enlightenment)


***********************************************************************************************
ಕರೆಯುತಿದೆ ತನ್ನೆರಡು
ಬಾಹುಗಳಾಲಿಂಗನಕಾಗಿ
ಅರೆ ಉಸಿರನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು
ಅಣು ಅಣು ಜೀವಿಯ ಬೆಸೆಯಲು
ದೇಹಾತ್ಮ ಒಂದಾಗಿ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನನವಾಗಲು...

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಇದೇ ಅಖರೀ ಮಜಲು...

    ReplyDelete