ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, December 30, 2015


***********************************************************************************************
ಬೆಳಕ ನೋಟದಲಿ
ನಿರ್ವಸ್ತ್ರದಿ 
ಬಯಲಾದ
ಜಡ ದೇಹವು
ಕತ್ತಲೆಯನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಹುದು
ನಿರ್ವಿಕಾರ
ಆತ್ಮವನು
ಸೇರಲು

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ಕತ್ತಲು ಹಲವು ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ.

    ReplyDelete