ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, January 15, 2016

ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ (Law of conservation of energy)


***********************************************************************************************
ಜನನದ ಬಳಿಕ ಜನಕನ
ವೀರ್ಯದ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ತನ್ನ ರೂಪವನದು ತೊರೆದು
ತನ್ನೊಳಿನ ಶಕ್ತಿಯನು
ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ
ಪಂಚಭೂತಗಳನೊಂದೊಡಲ
ಸೂರಿನಡಿಯಿರಿಸಿ
ಸಂಬಂಧವನು ಬೆಸೆದಿಹುದು...
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನು
ಭ್ರಮೆಯ
ಮಾಯಾಪಂಜರದೊಳಿಟ್ಟು
ಸುಖ ದುಃಖವೆನುವ
ಕುರುಡು ಚದುರಂಗವನಾಡಿಸಿ
ಜಗದ ಶಕ್ತಿಯನು ಜಗಿಸಿ
ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯನು ಅಗೆಸಿ
ಒಡಲುಡುಪಿನೊಳಹೊರಗನು ಒಗೆಸಿ
ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಶಕ್ತಿಯನು
ಕುಂದಿಸಿ-ಮಥಿಸಿ-ಶಪಿಸಿ-ಹರಸಿ-ಶೋಧಿಸಿ
ಪಂಚಭೂತಗಳಲೈಕ್ಯವಾಗುವ
ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಿಹುದೆ?
ಉಸಿರಿಹುದೆ?
ಆದಿ-ಅಂತ್ಯವಿಹುದೇ?

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

1 comment:

  1. 'ಕುಂದಿಸಿ-ಮಥಿಸಿ-ಶಪಿಸಿ-ಹರಸಿ-ಶೋಧಿಸಿ'
    ನಮಗೂ ಮನತಟ್ಟಿತು.

    ReplyDelete