ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, January 20, 2016


***********************************************************************************************

ಜಡ್ಡು ದೇಹದ 
ಪೊರೆ ಕಳಚುವ ಹಬ್ಬ
ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ
ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು 
ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿಯರು
ಸಂತಸದಿ ಎಳ್ಳು ಬೀರುವ ಹಬ್ಬ
ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲವ ಜಗಿದು
ಮತ್ತೆ ನವ ಕಾಂತಿಯ
ಚೈತನ್ಯವ ತರುವ ಹಬ್ಬ


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

1 comment: