ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, October 15, 2015

ಅರಿವಳಿಕೆಯ ನಿದಿರೆ


***********************************************************************************************
ನಿದ್ರಾ ದೇವಿಯು
ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿಯೋಳ್
ಮೆದುಳಿನೊಳ ತಲುಪುವಳ್ ... 
ಮಾಯಾಂಗಿನಿಯವಳು!
ಎನ್ನಾತ್ಮವಂ ಶರೀರದಿಂ
ಜಾರಿಪಿ ಕದ್ದೋಯ್ದು
ಮರಳಲ್ಲೇ
ಜೋಡಿಪಳೆನಗರಿವಾಗುವುದಾದೊಡಂ
ಮಾಯಾ ಅರಿವಳಿಕೆಯದುವೆನಗೆ!!
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment