ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, October 2, 2015

ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ (ಚಪಾತಿ ಚಪ್ ಚಪ್ )


***********************************************************************************************
ಬೆಂಡೆಯಾ ನಾರನುರಿದು
ಒಗ್ಗರಣೆಯಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರವ ಬೆರೆಸಿ 
ಗೋದಿಹಿಟ್ಟಿನೊಳು ಕುಸ್ತಿಯನಾಡಿ
ಎಣ್ಣೆಯನಚ್ಚುತ ಕಾವಲಿಯಲಿ
ಗೋದಿ ಮೈಯನು ಕಾಯಿಸಿ
ಬೆಂಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲಿ
ಮಜ್ಜನಗೈದೆಡೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಸೊಬಗು


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment