ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, May 12, 2014

ಮಸಣದ ಹೂವು

***********************************************************************************************
ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಎಚ್ಚರವಾಗುವ
ಹೃದಯ ಮಸಣದ ಮೋಹಿನಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದಕೆ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯ ಬಡಿತ
ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಯ ಮಿಡಿತ
ನೀನುಟ್ಟ ಬಿಳಿಸೀರೆಯ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ
ನಿನ್ನಯ ಮೊಗವ ಕಾಣುವ ತುಡಿತ
ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಡುತಿರುವೆ
ಮೊಗವ ತೋರದೆ ಮತ್ತೆ ಮರೆಯಾಗುತಿರುವೆ
ಯಾರು ನೀನು ನನಗೆ
ಮಸಣದ ಹೂವೇ?
ಗಂಧವಿಲ್ಲ,
ವರ್ಣವಿಲ್ಲ,
ಆಕಾರವಿಲ್ಲ
ಯಾರು ನೀನು ನನಗೆ
ಮಸಣದ ಹೂವೇ?

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ಕನಸಿನ ನಲ್ಲೆಯೇ ಮೋಹಿನಿ ಕಾಟ ಕೊಡಲು ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ನಲ್ಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿ...

    ReplyDelete