ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, May 8, 2014

ಪ್ರೇಮ ಶಿಲ್ಪಿ

***********************************************************************************************
ಬರಿಗಲ್ಲಿನಂತಿದ್ದ ಹೃದಯಕೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಉಳಿಯೇಟನಿತ್ತು
ಶಿಲೆಯಾಗಿಸಿದೆ ನೀನೆನ್ನನು
ಮೌನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ
ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೀ ಸುಳಿದ ದಿನವೇ
ಹೃದಯ ಶಿಲೆಯ ರೂಪರೇಖೆಯನು
ನಿನ್ನಯ ನಗುವು ಬರೆದಿತ್ತು
ಕಣ್ಣ ನೋಟದ ಉಳಿಗೆ
ನಿನ್ನಯ ಮೊಗದ ಸುತ್ತಿಗೆಯೇಟು
ಜೋರಾಗಿ ಆಗಾಗ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು
ಮನದಲ್ಲಿನ ಜಡವು ಕಳಚಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ
ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು
ಬಂದಿತ್ತೊಂದು ದಿನ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಶಿಲೆಯ
ಲೋಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲು
ಬಂಧನಗಳೆಂಬ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿಸಲು
ಮತ್ಯಾರೋ ಕೊಂಡು ಹೋದರು
ಮೂಢ ಜನಗಳ ಮಾತಿನ ಶಂಕೆಗೆದರಿ
ಪರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಂದರ ಹೃದಯ ಶಿಲೆಯು ನಾನು
ಆದರೊದರೊಳಗಿನ ಜೀವ ಮೂರ್ತಿ

ಕೇವಲ ನೀನು! ಕೇವಲ ನೀನು!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ನೀನೇ - ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಪಣಾಭಾವ.
    ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ - ಉಳಿ, ಸುತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಕೈಗೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತಾಯಿತು. :)

    ReplyDelete