ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, April 1, 2014

/ಜೊಳ್ಳು ಹನಿಗಳು\


***********************************************************************************************

----೧----
ಮನವೆಂಬ ಮನೆಯ
ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ
ರಂಗೋಲಿಯ ಚಿತ್ತಾರ
ಮನದೊಳಗಿನ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ
ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ
ಸ್ಮಶಾನದ ಅವತಾರ

---೨---
ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಕಾಡಿನ ಮದ್ಯೆ
ಬಿರುಬಿಸಿಲು ಸುಡುವಷ್ಟು ಮರುಭೂಮಿ
ಮನದ ಶಾಂತ ಸಾಗರಕೆ ಆಗಾಗ
ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವುದು ಕಾಣದ ಸುನಾಮಿ


***********************************************************************************************

1 comment: