ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, April 1, 2014

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗರ್ಭವೆಂಬ ದೇವಾಲಯದಿ...


***********************************************************************************************

ಬಟ್ಟ ಬಯಲಾದ ಲೋಕದ ಬಣ್ಣವ
ನಾನೆಂದಿಗೂ ನೋಡಲಾರೆ...
ಅರಿವಿರದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವ ಹೊತ್ತು
ನಿನ್ನ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮೊಗ್ಗಾಗಿ ಅರಳುವಾಗಲಿದ್ದೊಂಬತ್ತು
ತಿಂಗಳೇ ಎನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಕ್ಷಣವು
ಮತ್ತೆ ಚಡಪಡಿಸುತಿದೆ ಈ ಎನ್ನ ಒಡಲು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗರ್ಭವೆಂಬ ದೇವಾಲಯದಿ
ಧ್ಯಾನಿಸಲು!!
ನಿನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮಮತೆಯ ಆರಾಧಿಸಲು//

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ ~

***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ಈ ಆರಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ.

    ReplyDelete