ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, November 10, 2015

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ


***********************************************************************************************
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಕಾಣುವ ನಿನ್ನ
ಗುಂಡಾದ ಮೊಗವ ಮುದ್ದಾಡುವ ಆಸೆ
ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಗಳು ನಿನ್ನಂದದಿ
ಬಿಳುಪಾಗುವುದನು ಎದೆಗಪ್ಪುವಾಸೆ
ಬೆಳಕಲೂ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯದೆ
ತಂಪನೀಯುವ ನಿನ್ನ ಶಾಂತತೆಗೆ
ನನ್ನನೇ ಅರ್ಪಿಸುವಾಸೆ!


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment