ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, January 21, 2015

High BP

___
ದಿನವೂ ಮಿಡಿಯುವ
ಎನ್ನಂತರಗಂಗೆಯೊಳಗಿನ ಸದ್ದನು 
ನಾನಿಂದಿನವರೆಗೂ ಕೇಳದಾಗಿದ್ದೆ!!
ನಿನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಕಣ್ಣ ಮಸೂರವು
ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಒಂದೊಂದು
ಬಡಿತವನೂ ಕೇಳಲು
ಲಂಚವನು ಬೇಡುತ್ತಿವೆ
ಲಂಚವ ಭರಿಸಲು
ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಮಯವನು
ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುತಿರುವೆ
ನಿನ್ನಾವರಿಸಲಿರುವ ತುಡಿತಕ್ಕಾಗಿ!!

1 comment:

  1. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಸರಿ. ನಮ್ಮದಾಗಲಿ.

    ReplyDelete