ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, September 6, 2012

ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳು !!

***********************************************************************************************
೧ .ಮುನ್ನುಡಿ
    *********
    ಖಾಲಿ  ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟವ ತೆಗೆದು ಲೇಖನಿ ಹಿಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ,
     ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಸವಿನೆನಪಿನ ಮುಖಪುಟವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!

೨. ಸೌಂದರ್ಯ
     **********
     ಬಾನಂಗಳದಿ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ 
    ಮನಕೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಚಂದಿರ ನೀನಲ್ಲವೇ !

೩ .ಕಣ್ಮಿಂಚು
    **********
    ಕಪ್ಪೆ-ಚಿಪ್ಪನೋಲುವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯು ತೆರೆದೊಡನೆ 
    ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆಂಬ ರತ್ನದ ಹೊಳಪಿಗೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ !

೪. ಮುಗುಳ್ನಗೆ
     **********
     ನಿನ್ನಯ ಮುದ್ದಾದ ಮುಂಗುರಳ ಕಂಡು 
     ನನ್ನೊಳಿನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮಗುವು  ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗಕೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುತ್ತಿತ್ತು !

೫ .ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ !!
     *****************
     ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಲಿ,
     ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವ ನಿನ್ನಯ ನುಡಿಗಳನು ಕೇಳುವ ತಾಯಿ ನಾನಾದೆ !

೬ . ಪ್ರೀತಿಯ ನಶೆ!!
     *************
     ನಿನ್ನ ನೆನೆಪೆಂಬ ಮದುಪಾನವ ನೀ ನನಗೆ ಕುಡಿಸಿದೆ,
     ಆ ನಶೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ನೀ ಬಳಿ  ಬರಬೇಕಿದೆ! 


-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment