ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, October 31, 2014

ದೀಪಾವಳಿ(ದೀಪದ ಹಾವಳಿ)

***********************************************************************************************
ಜಡ ಹತ್ತಿಯೋಳ್ ಹೊಸೆದ
ಈ ಶರೀರವನ್ ತೋಯ್ದು
ನೆನೆಸುವ ಆತ್ಮ ತೈಲದೋಳ್
ಸುಜ್ಞಾನ ಮಾನವೀಯತೆಯ
ಅಂಶವಿಹುದು
ಆದಿ ಅಂತ್ಯದೋಳ್
ಹುದುಗಿಪ ಮದ್ದೆಂಬ
ಅಂಧಕಾರವನ್
ಹೊತ್ತಿಸಿ ಶಬ್ದದಿಂ
ನೋವನ್ ಹೊರಗರುಚಿ
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವನ್
ಹರ್ಷದಿ ಎದೆಗಪ್ಪಿ
ಸ್ವರ್ಗವನ್ ದೀಪವಾಳಿಯಂದು
ಕಾಣತಿರ್ಪರು
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ದೇಹವನ್ನೇ ದೀಪವಾಗಿಸಿದ ಕವಿಗೆ ಶರಣು.

    ReplyDelete