ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, October 31, 2013

***********************************************************************************************
ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ವ್ಯಾಯಾಮ!
ಅದಕಾಗಿ ಹುಡುಕುವೆನು ಹೊಸ-ಹೊಸ ಆಯಾಮ!
ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದಿನವೂ ಮಾಡುತಿರುವೆನು ಆರಾಮ!
ಸೋಮಾರಿತನವ ಓಡಿಸಿ ನಾನಾಗ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಬಲರಾಮ!

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment