ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, October 31, 2013

***********************************************************************************************
ಚಪಲ!
____
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಆಸೆ
ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವ ಆಸೆ
ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸವಿಯುವ ಆಸೆ
ಚರ್ಮಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಾಸೆ
ಮೂಗಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯ ಸವಿಯುವಾಸೆ
ಎನ್ನ ಮನಕೆ ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುವಿ ಹಾಕುವ ಮಹದಾಸೆ!


ಶೋಕಿಪ್ರಿಯೇ!!
_________
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಂಡೆಯಂತಹ ಮನಸು ಕೂಡ ಕರಗುವುದಂತೆ!
ಕಾಸಿರುವ ಇನಿಯನಿದ್ದರೆ, ಮನಸು ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಡೆ ಸದಾ ಕರೆಯುವುದಂತೆ!

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment