ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, March 6, 2012

Sound of heart ( ಹೃದಯದ ದನಿ)


"ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ
ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ
ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ"

ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿನ ಉದ್ಗಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

"ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬಂತೆ , ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವ ವಸ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ಬುನಾದಿ."

ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು , ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಎಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ ನೆನಪು . ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿಲ್ಲದ ಮಾನವನಿಲ್ಲ , ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರೂರಿಯಾದರು ಆತನು ಕರಗದೆ ಇರದ ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲ . ಆ ಕೊಂಡಿಯ ಬೆಸೆಯುತ್ತ ,ಮಾನವತೆಯ ಸಾರುವುದೇ ಈ ನನ್ನ "ಹೃದಯದ ದನಿ ". ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ತೆಗಳಿಕೆ ,ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು ಸದಾ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಕಾಣದ ಆ ಮಾರ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ದನಿಯ ಸದೃಡಗೊಳಿಸಿ ,ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ 'ಹೃದಯದ ದನಿ'ಯ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ .

No comments:

Post a Comment